AFRORMOSIA

DESCRIPCIÓ:

Arbre que pot arribar als 40m i que creix en Àfrica Occidental. És una fusta d’una tonalitat pardogroguenca, duradera i forta. Té una textura vastant fina i s’ha utilitzat com a substitut de la Teca, no és tan oliosa. Però te la ventatge que no embota tan aviat les eines amb les que es treballa. És considerada de molt bona qualitat tant per feines de decoració, producció de xapes, evanistería interior i exterior, mobiliari, construcció d’embarcacions i parquet.
Procedència: Africa
Altres noms: Assamela, Kokrodua, Ayin
Densidad:de 700 a 800 Kg/m3

MENU