BOLONDO

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d’una fusta pardo-vermellosa de to uniforme. Molt dura, per utilitzar preferentment en grans peçes. S’eixuga de forma lenta i per la seva resistencia a la innalterabilitat a la humitat i les plagues, s’utilitza principalment als exteriors, instal·lacions portuaries, parquets i traviesas.

 

Procedčncia: Africa
Altres noms: Tali, Elondo
Densitat:de 800 a 1100 Kg/m3

 

MENU