BOSSE

DESCRIPCIÓ:

Arbre d’uns 30m d’alçada que es desarrolla principalment en la Costa Marfil i Nigeria, també a Amèrica del Sud. La seva fusta te un tò pardovermellós, similar al caoba però de textura més fina i de vegades vastant grassa, degut a l’exudació de la resina. És molt resistent i homogènea tenint en compte el seu pes. S’utilitza en fusteria, fabricació de mobles, tarimes i per la seva fortalesa per treballar al exterior i en la construcció de vagons i camions.
 

Procedència: Africa
Altres noms: Guarea
Densitat: de 500 a 650 Kg/m3

MENU