BUBINGA

DESCRIPCIÓ:

Arbre d’uns 30m propi del Camerún i Gabón. Té una fusta pardo-vermellosa i amb venes púrpures, el que la fa es`pecialment decorativa. Es treballa bé però és molt dura, té un bon asserrat i el seu secat és lent però fàcil. S’utilitza en xapes, en fabricació de mànecs i articles de despatx, però també en la fabricació de mobles i treballs exteriors.

Procedència: Africa
Altres noms: Waka, Kevazingo
Densitat:de 800 a 900 Kg/m3

MENU