DOUSSIE

DESCRIPCIÓ:

Arbre que pot arribar als 30m i que creix desde Serra Lleona fins a Sudán per l’est i fins a Mozambique per el Sur. Produeix una fusta de color vermell caoba amb una textura gruixuda. És apreciada per la seva forçai resistencia al fred, degut a la seva estabilitat i innalterabilitat davant de atacs de termites. És particularment buscada en grans peçes per a la indústria naval. Pel seu vistós aspecte s’utilitza en parquets, mostradors, bastidors, finestres i per la seva resistència als àcids, també en la construcció de bidons per productes químics.
Procedència: Africa
Altres noms: Afzelia, Lingué
Densitat:de 700 a 900 Kg/m3

MENU