EBANO

DESCRIPCIÓ:

Arbre de mitjana alçada, originari de Ceilán i la India, però actualment es trova a lÀfrica tropical. Per la seva vellesa va ser molt utilitzada la seva fusta desde l’antiguetat a Egipte, Persia i la India. El famós Ebano Negro té el gra recte, tupid, i de vegades irregular i ondulat. És dur i pesat però s’obté un acabat perfecte. Degut a que n’hi han pocs el seu preu és molt elevat, utilitzant-lo en fusteía de luxe, mobles de qualitat, instruments de música i torneria.
Procedència: Africa
Altres noms: Ebony (Inglés), Ebëne (Francés), Tendu, Tuki
Densitat:de 1100 a 1250 Kg/m3

MENU