FRAMIRE

DESCRIPCIÓ:

Arbre gran de uns 40m que reix als boscos de Costa de Marfil, Ghana i Nigeria. Produeix una fusta de color groc palla, a vegades amb tires fosques, recordant a les del roure. De gra vastant gruixut i porós. Seca molt fŕcilment i te una gran estabilitat. Per la seva bellesa se l’utilitza en carpinteria interior i exterior amb fins decoratius, la fabricació de mobles, tarimes, modelatge i revestiments.
Procedčncia: Africa
Altres noms: Baji, Emeri, Lidia
Densitat:de 450 a 600 Kg/m3
 

 

MENU