NOGAL

DESCRIPCIÓ:

Arbre de copa ample de fins a 25m, els seus fruits son les nous d’alt valor nutritiu. Té una fusta de color marro amb vetes irregulars de color gris i es treballa molt bé, és excel·lent per pulir, per tant s’utilitza per la fabricació de mobles com a objectes d’art. És molt decorativa.
Procedència: Europa
Altres noms: Noguera, Intzaurrtze, Nogueira

 

 

MENU