2. FABRICACIÓ SOBRE PLANELL

 

2.1 FABRICACIÓ DE GANIVETES