DEPARTAMENT DE COMPRES I VENDES

merce@jaucar.com

DEPARTAMENT TÈCNIC

joan@jaucar.com

DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT

vane@jaucar.com

GENERAL

jaucar@jaucar.com